"peasant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

peasant rzeczownik

peasant + rzeczownik
Kolokacji: 80
peasant family • peasant woman • peasant farmer • peasant girl • peasant revolt • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(2) woman, girl, dish, skirt
Kolokacji: 4
(5) Party, dance, wedding
Kolokacji: 3
(7) blouse, top
Kolokacji: 2
1. peasant army = wojsko chłopskie peasant army
2. peasant soldier = żołnierz chłopski peasant soldier
3. peasant hut = szopa chłopska peasant hut
4. peasant militia = gwardia chłopska peasant militia
5. peasant levy = podatek chłopski peasant levy
6. peasant support = wsparcie chłopskie peasant support
(9) bread, cuisine, cooking
Kolokacji: 3
(10) village, commune, couple
Kolokacji: 3
(11) food, fare, superstition
Kolokacji: 3
(12) origin, root, producer
Kolokacji: 3
(14) household, house, cottage
Kolokacji: 3
(16) background, song, Study
Kolokacji: 3
(17) economy, resistance
Kolokacji: 2
(18) proprietor, holding
Kolokacji: 2
peasant + czasownik
Kolokacji: 37
peasant lives • peasant works • peasant comes • peasant says • peasant begins • ...
czasownik + peasant
Kolokacji: 10
allow peasants • organize peasants • see peasants • peasant armed • encourage peasants • ...
przymiotnik + peasant
Kolokacji: 58
poor peasant • local peasant • landless peasant • Russian peasant • Chinese peasant • ...
przyimek + peasant
Kolokacji: 12
of peasants • to peasants • for peasants • with peasants • from peasants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.