"peasant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

peasant rzeczownik

peasant + rzeczownik
Kolokacji: 80
peasant family • peasant woman • peasant farmer • peasant girl • peasant revolt • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. peasant family = rodzina chłopska peasant family
3. peasant farmer = chłop (pracujący w rolnictwie) peasant farmer
4. peasant girl = dziewczyna chłopska peasant girl
5. peasant revolt = powstanie chłopskie peasant revolt
7. peasant uprising = bunt chłopski peasant uprising
8. peasant life = życie chłopskie peasant life
9. peasant rebellion = bunt chłopski peasant rebellion
peasant + czasownik
Kolokacji: 37
peasant lives • peasant works • peasant comes • peasant says • peasant begins • ...
czasownik + peasant
Kolokacji: 10
allow peasants • organize peasants • see peasants • peasant armed • encourage peasants • ...
przymiotnik + peasant
Kolokacji: 58
poor peasant • local peasant • landless peasant • Russian peasant • Chinese peasant • ...
przyimek + peasant
Kolokacji: 12
of peasants • to peasants • for peasants • with peasants • from peasants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.