"peasant family" — Słownik kolokacji angielskich

peasant family kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzina chłopska
  1. peasant rzeczownik + family rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Born into a peasant family, he was the 13th of 16 children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo