"pad" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pad rzeczownik

rzeczownik + pad
Kolokacji: 77
launch pad • shoulder pad • landing pad • lily pad • heating pad • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(1) launch, launching
Kolokacji: 2
1. shoulder pad = poduszka na ramiona shoulder pad
2. knee pad = nakolannik, ochraniacz na kolano knee pad
3. elbow pad = ochraniacz na łokieć elbow pad
4. shin pad = nagolennik, ochraniacz shin pad
5. leg pad = podkładka nóg leg pad
6. saddle pad = podkładka siodła saddle pad
7. hip pad = podkładka biodra hip pad
8. thigh pad = podkładka uda thigh pad
9. seat pad = podkładka miejsca seat pad
10. ear pad = podkładka ucha ear pad
(5) note, memo
Kolokacji: 2
(7) sketch, desk, drawing
Kolokacji: 3
(11) helicopter, ink, chopper
Kolokacji: 3
(14) scratch, cleaning, friction
Kolokacji: 3
(16) leather, dance, heel
Kolokacji: 3
(17) pressure, suction, sucker
Kolokacji: 3
(18) message, cheek
Kolokacji: 2
(19) steno, Brillo
Kolokacji: 2
(20) metal, gel
Kolokacji: 2
pad + czasownik
Kolokacji: 3
pad makes • pad wears • pad slips
czasownik + pad
Kolokacji: 8
wear pads • use a pad • make on a pad • launch pads • use as a pad • ...
przymiotnik + pad
Kolokacji: 36
legal pad • yellow pad • small pad • concrete pad • thick pad • ...
przyimek + pad
Kolokacji: 10
in pads • on a pad • with a pad • from the pad • to the pad • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.