"pad" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pad rzeczownik

rzeczownik + pad
Kolokacji: 77
launch pad • shoulder pad • landing pad • lily pad • heating pad • ...
pad + czasownik
Kolokacji: 3
pad makes • pad wears • pad slips
czasownik + pad
Kolokacji: 8
wear pads • use a pad • make on a pad • launch pads • use as a pad • ...
przymiotnik + pad
Kolokacji: 36
legal pad • yellow pad • small pad • concrete pad • thick pad • ...
przyimek + pad
Kolokacji: 10
in pads • on a pad • with a pad • from the pad • to the pad • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(1) in, on, with, from, to, ...
Kolokacji: 10
1. in pads = w podkładkach in pads
6. to the pad = do podkładki to the pad
7. between one's pads = pośrodku czyjś podkładki between one's pads
8. through one's pads = całkowicie czyjś podkładki through one's pads
9. at the pad = przy podkładce at the pad
10. without pads = bez podkładek without pads

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.