"pad" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pad rzeczownik

rzeczownik + pad
Kolokacji: 77
launch pad • shoulder pad • landing pad • lily pad • heating pad • ...
pad + czasownik
Kolokacji: 3
pad makes • pad wears • pad slips
czasownik + pad
Kolokacji: 8
wear pads • use a pad • make on a pad • launch pads • use as a pad • ...
przymiotnik + pad
Kolokacji: 36
legal pad • yellow pad • small pad • concrete pad • thick pad • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) yellow, green
Kolokacji: 2
(6) directional, protective
Kolokacji: 2
1. directional pad = pad kierunkowy directional pad
2. protective pad = ochronna podkładka protective pad
(7) one-time, new, hot, special
Kolokacji: 4
(8) absorbent, sensitive
Kolokacji: 2
(9) adhesive, sticky
Kolokacji: 2
(10) full, white, blank
Kolokacji: 3
przyimek + pad
Kolokacji: 10
in pads • on a pad • with a pad • from the pad • to the pad • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.