"pad" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pad rzeczownik

rzeczownik + pad
Kolokacji: 77
launch pad • shoulder pad • landing pad • lily pad • heating pad • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. launch pad = płyta wyrzutni rakietowej launch pad
2. shoulder pad = poduszka na ramiona shoulder pad
3. landing pad = miejsce do lądowania, lądowisko landing pad
4. lily pad = liść lilii wodnej lily pad
5. heating pad = poduszka elektryczna heating pad
6. note pad = podkładka notatki note pad
8. sketch pad = blok rysunkowy sketch pad
9. touch pad = płytka dotykowa touch pad
10. control pad = pad, gamepad control pad
11. pad of paper = blok papieru pad of paper
12. helicopter pad = miejsce lądowania helikoptera helicopter pad
13. transporter pad = podkładka transportowca transporter pad
14. brake pad = klocek hamulcowy brake pad
15. gauze pad = gazik, tampon, poduszeczka z gazy, podściółka z gazy gauze pad
pad + czasownik
Kolokacji: 3
pad makes • pad wears • pad slips
czasownik + pad
Kolokacji: 8
wear pads • use a pad • make on a pad • launch pads • use as a pad • ...
przymiotnik + pad
Kolokacji: 36
legal pad • yellow pad • small pad • concrete pad • thick pad • ...
przyimek + pad
Kolokacji: 10
in pads • on a pad • with a pad • from the pad • to the pad • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.