"pad" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pad rzeczownik

rzeczownik + pad
Kolokacji: 77
launch pad • shoulder pad • landing pad • lily pad • heating pad • ...
pad + czasownik
Kolokacji: 3
pad makes • pad wears • pad slips
czasownik + pad
Kolokacji: 8
wear pads • use a pad • make on a pad • launch pads • use as a pad • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. wear pads = noś podkładki wear pads
2. use a pad = użyj podkładki use a pad
3. make on a pad = zrób na podkładce make on a pad
4. use as a pad = wykorzystanie jako podkładka use as a pad
5. pad covered = podkładka przykryła pad covered
6. pad attached = podkładka przywiązała pad attached
(2) launch, tear
Kolokacji: 2
przymiotnik + pad
Kolokacji: 36
legal pad • yellow pad • small pad • concrete pad • thick pad • ...
przyimek + pad
Kolokacji: 10
in pads • on a pad • with a pad • from the pad • to the pad • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.