"yellow pad" — Słownik kolokacji angielskich

yellow pad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żółta podkładka
  1. yellow przymiotnik + pad rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After she was off the phone I sat for a while and looked at my yellow pad.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo