14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"native" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

native przymiotnik

native + rzeczownik
Kolokacji: 424
Native American • native language • native species • native land • Native tribe • native speaker • native plant • native population • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(10) culture, society, civilization
Kolokacji: 3
(11) son, girl, boy, daughter
Kolokacji: 4
(14) country, region, area, haunt
Kolokacji: 4
(18) name, identity, character
Kolokacji: 3
(22) bird, oyster
Kolokacji: 2
(25) life, delicacy
Kolokacji: 2
(26) Indian, Amerindian, Inuit
Kolokacji: 3
(29) soil, territory, parish, turf
Kolokacji: 4
(30) word, format, intelligence
Kolokacji: 3
(38) Affair, ceremony
Kolokacji: 2
(45) Sweden, Briton, Celt, Swede
Kolokacji: 4
(49) costume, dress, garb, clothing
Kolokacji: 4
(50) Corporation, auxiliary
Kolokacji: 2
(53) element, one, ingredient
Kolokacji: 3
(54) Church, Christian
Kolokacji: 2
(57) literature, version
Kolokacji: 2
(58) legend, mythology
Kolokacji: 2
(61) dogwood, hardwood
Kolokacji: 2
(63) bee, insect, pollinator, ant
Kolokacji: 4
(66) copper, butterfly
Kolokacji: 2
(67) grape, canoe, seed
Kolokacji: 3
(68) youth, school, term
Kolokacji: 3
(69) fruit, product
Kolokacji: 2
(70) priest, clergy, shaman
Kolokacji: 3
(71) fern, thistle
Kolokacji: 2
(72) crayfish, mussels
Kolokacji: 2
(73) song, dynasty
Kolokacji: 2
(74) Belfast, Boston
Kolokacji: 2
(75) holly, chant
Kolokacji: 2
1. native holly = występujący naturalnie ostrokrzew native holly
  • One of them is inkberry (Ilex glabra), another deciduous native holly.
  • The majority of native American hollies, however, are not evergreen.
  • (The deciduous native holly, Ilex glabra, is said to be deerproof.)
  • So, if you have room, plant native viburnums, like maple-leaf viburnum, native hollies, winterberry and chokecherry for those birds.
  • One native holly that has been heralded highly as a landscape plant is winterberry (I. verticillata).
  • The native American holly (Ilex opaca) grows wild throughout southern New England.
  • Several selections of the native American holly (I. opaca) have yellow berries.
  • For dramatic winter beauty, nothing could be better than the deciduous native holly, winterberry.
  • This is especially true of a native hardy holly, Ilex verticillata, the winterberry.
  • The somewhat duller green native American holly (I. opaca) also has bright berries and individual plants can grow to tree size.
2. Native chant = Rodzinny monotonny śpiew Native chant
native + przyimek
Kolokacji: 7
native to • native from • native in • native of • native with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.