"native holly" — Słownik kolokacji angielskich

native holly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): występujący naturalnie ostrokrzew
  1. native przymiotnik + holly rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of them is inkberry (Ilex glabra), another deciduous native holly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo