"Native chant" — Słownik kolokacji angielskich

Native chant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinny monotonny śpiew
  1. native przymiotnik + chant rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Vocal arrangements were initially rare in New Age music but as it has evolved vocals have become more common, especially vocals featuring Sanskrit, Tibetan Music- or Native American music-influenced chants, or lyrics based on mythology such as Celtic mythology or the realm of Faerie.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo