eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"national" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

national przymiotnik

national + rzeczownik
Kolokacji: 832
national championship • national average • national security • national park • national level • national champion • national organization • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. national average = średnia krajowa national average
8. national organization = państwowa organizacja national organization
9. national title = krajowy tytuł national title
11. national interest = racja stanu, interes narodowy, nadrzędny interes państwowy national interest
12. national election = wybory narodowe national election
13. national television = krajowa telewizja national television
15. national debt = dług państwowy, dług publiczny national debt
16. national hero = bohater narodowy national hero
17. national politics = polityka krajowa national politics
18. national economy = gospodarka narodowa national economy
19. national product = produkt globalny national product
21. national standard = norma krajowa national standard
22. national debate = krajowa debata national debate
23. national holiday = święto państwowe (dzień ustawowo wolny od pracy) national holiday
24. national unity = jedność narodowa national unity
26. national monument = pomnik historyczny national monument
27. national flag = bandera narodowa, flaga państwowa national flag
30. national pride = duma narodowa national pride
31. national prominence = krajowa wysoka pozycja national prominence
33. national committee = państwowy komitet national committee
34. national survey = krajowe badanie national survey
35. national symbol = krajowy symbol national symbol
37. national chain = krajowy łańcuch national chain
39. national press = prasa krajowa, prasa ogólnokrajowa national press
40. national reputation = krajowa reputacja national reputation
41. national poll = krajowe głosowanie national poll
42. national center = państwowy ośrodek national center
43. national forest = las państwowy national forest
44. national highway = krajowa droga publiczna national highway
45. national trend = krajowa tendencja national trend
48. national bank = bank państwowy national bank
49. national emergency = kryzys państwowy national emergency
50. national border = krajowa granica national border
51. national sovereignty = niezawisłość państwa national sovereignty
55. national ranking = krajowy ranking national ranking
56. national pastime = krajowa rozrywka national pastime
57. national boundary = krajowa granica national boundary
58. national consciousness = krajowa świadomość national consciousness
60. national currency = waluta krajowa national currency
61. national spotlight = krajowy reflektor punktowy national spotlight
62. national priority = krajowy priorytet national priority
63. national headline = krajowy nagłówek national headline
64. national laboratory = krajowe laboratorium national laboratory
65. national affair = krajowa sprawa national affair
66. national publication = krajowa publikacja national publication
67. national curriculum = krajowy program nauczania national curriculum
71. national tour = krajowa wycieczka national tour
72. national leader = krajowy przywódca national leader
73. national newspaper = gazeta ogólnokrajowa national newspaper
76. national recognition = krajowe rozpoznanie national recognition
77. national census = krajowy spis ludności national census
79. national magazine = państwowy magazyn national magazine
81. national headquarters = państwowa centrala national headquarters
82. national airline = krajowa linia lotnicza national airline
84. national leadership = krajowe przywództwo national leadership
85. national TV = krajowy TV national TV
86. national carrier = państwowy przewoźnik national carrier
87. national legislature = legislatura narodowa national legislature
88. national government = rząd lub inna jednostka sprawująca władzę nad krajem national government
89. national service = obowiązkowa służba wojskowa national service
92. national award = krajowa nagroda national award
94. national chairman = krajowy przewodniczący national chairman
95. national capital = krajowy kapitał national capital
96. national stage = krajowy etap national stage
97. national authority = władza krajowa national authority
98. national strategy = krajowa strategia national strategy
99. national sport = krajowy sport national sport
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 150

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.