"national defense" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "national defense" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
  1. Obrona Narodowa

"national defense" — Słownik kolokacji angielskich

national defense kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrona narodowa
  1. national przymiotnik + defense rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    People are not going to turn around and say you did too much on national defense.