"national affair" — Słownik kolokacji angielskich

national affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krajowa sprawa
  1. national przymiotnik + affair rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I know you are very busy with national affairs at home."

powered by  eTutor logo