"national sovereignty" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezawisłość państwa
  1. national przymiotnik + sovereignty rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The problem with the drug trade is that it has become a threat to national sovereignty.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo