"full sovereignty" — Słownik kolokacji angielskich

full sovereignty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełna suwerenność
  1. full przymiotnik + sovereignty rzeczownik
    Silna kolokacja

    Panama is to gain full sovereignty over the canal at the end of the century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo