BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"naked" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

naked przymiotnik

naked + rzeczownik
Kolokacji: 109
naked eye • naked body • naked woman • naked man • naked girl • Naked Truth • naked skin • naked breast • naked foot • naked flesh • ...
czasownik + naked
Kolokacji: 23
feel naked • stand naked • strip naked • go naked • lay naked • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. feel naked = czuć się bezbronnym, słabym feel naked
2. stand naked = stać nagi stand naked
3. strip naked = rozebrać się do naga strip naked
4. go naked = sprzedać akcję\, której się nie posiada go naked
5. lay naked = kłaść nagi lay naked
6. run naked = bieg nagi run naked
przysłówek + naked
Kolokacji: 14
completely naked • entirely naked • totally naked • practically naked • naked together • ...
naked + przyimek
Kolokacji: 19
naked on • naked in • naked to • naked with • naked from • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.