BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"naked" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

naked przymiotnik

naked + rzeczownik
Kolokacji: 109
naked eye • naked body • naked woman • naked man • naked girl • Naked Truth • naked skin • naked breast • naked foot • naked flesh • ...
czasownik + naked
Kolokacji: 23
feel naked • stand naked • strip naked • go naked • lay naked • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. feel naked = czuć się bezbronnym, słabym feel naked
2. stand naked = stać nagi stand naked
  • I think you like to stand naked before the others.
  • In the end, the three men stood naked before the Head.
  • She stood naked before him, and he'd completely lost interest.
  • When she stood naked before him, he took up the dish of oil.
  • The question was what to do with her now that she stood naked before him.
  • It was not long until they stood naked before one another.
  • At scene's end, the men are standing naked, apparently waiting for whatever comes next.
  • In a moment it was off, and Blue stood naked.
  • Within a few minutes, she stood naked in front of him.
  • The galaxy was too big a place for any being to stand naked and alone.
3. strip naked = rozebrać się do naga strip naked
4. go naked = sprzedać akcję\, której się nie posiada go naked
5. lay naked = kłaść nagi lay naked
6. run naked = bieg nagi run naked
przysłówek + naked
Kolokacji: 14
completely naked • entirely naked • totally naked • practically naked • naked together • ...
naked + przyimek
Kolokacji: 19
naked on • naked in • naked to • naked with • naked from • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.