BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"naked" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

naked przymiotnik

naked + rzeczownik
Kolokacji: 109
naked eye • naked body • naked woman • naked man • naked girl • Naked Truth • naked skin • naked breast • naked foot • naked flesh • ...
czasownik + naked
Kolokacji: 23
feel naked • stand naked • strip naked • go naked • lay naked • ...
przysłówek + naked
Kolokacji: 14
completely naked • entirely naked • totally naked • practically naked • naked together • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
2. entirely naked = całkowicie nagi entirely naked
3. totally naked = zupełnie nagi totally naked
4. practically naked = właściwie nagi practically naked
5. naked together = nagi razem naked together
6. fully naked = w pełni nagi fully naked
7. gloriously naked = wspaniale nagi gloriously naked
8. partially naked = częściowo nagi partially naked
9. emotionally naked = emocjonalnie nagi emotionally naked
10. equally naked = tak samo nagi equally naked
11. virtually naked = praktycznie nagi virtually naked
12. utterly naked = całkowicie nagi utterly naked
(2) oddly, strangely
Kolokacji: 2
naked + przyimek
Kolokacji: 19
naked on • naked in • naked to • naked with • naked from • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.