BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"naked" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

naked przymiotnik

naked + rzeczownik
Kolokacji: 109
naked eye • naked body • naked woman • naked man • naked girl • Naked Truth • naked skin • naked breast • naked foot • naked flesh • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. naked eye = gołe oko (bez przyrządów optycznych) naked eye
2. naked body = nagie ciało naked body
5. naked girl = naga dziewczyna naked girl
7. naked skin = naga skóra naked skin
8. naked breast = naga pierś naked breast
9. naked foot = naga stopa naked foot
10. naked flesh = nagie ciało naked flesh
12. naked chest = naga klatka piersiowa naked chest
13. naked people = nadzy ludzie naked people
14. naked aggression = naga agresja naked aggression
15. naked figure = jawna figura naked figure
16. naked boy = nagi chłopiec naked boy
17. naked bulb = naga żarówka naked bulb
18. naked shoulder = nagie ramię naked shoulder
19. Naked Lunch = Nagi Lunch Naked Lunch
20. naked sword = nagi miecz naked sword
21. Naked Gun = Naga Broń Naked Gun
22. naked lady = naga pani naked lady
23. naked back = nagi grzbiet naked back
czasownik + naked
Kolokacji: 23
feel naked • stand naked • strip naked • go naked • lay naked • ...
przysłówek + naked
Kolokacji: 14
completely naked • entirely naked • totally naked • practically naked • naked together • ...
naked + przyimek
Kolokacji: 19
naked on • naked in • naked to • naked with • naked from • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.