14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"naked" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

naked przymiotnik

naked + rzeczownik
Kolokacji: 109
naked eye • naked body • naked woman • naked man • naked girl • Naked Truth • naked skin • naked breast • naked foot • naked flesh • ...
czasownik + naked
Kolokacji: 23
feel naked • stand naked • strip naked • go naked • lay naked • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(2) stand, go, lay, run, sit, ...
Kolokacji: 14
1. stand naked = stać nagi stand naked
2. go naked = sprzedać akcję\, której się nie posiada go naked
3. lay naked = kłaść nagi lay naked
4. run naked = bieg nagi run naked
5. sit naked = siadać nagi sit naked
6. walk naked = chodzić nagi walk naked
7. pose naked = stanowić nagi pose naked
8. dance naked = taniec nagi dance naked
9. swim naked = pływać nagi swim naked
10. ride naked = jazda nagi ride naked
11. wander naked = spacer nagi wander naked
12. photograph naked = zdjęcie nagi photograph naked
13. crawl naked = pełzać nagi crawl naked
14. step naked = krok nagi step naked
(3) bathe, sprawl
Kolokacji: 2
przysłówek + naked
Kolokacji: 14
completely naked • entirely naked • totally naked • practically naked • naked together • ...
naked + przyimek
Kolokacji: 19
naked on • naked in • naked to • naked with • naked from • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.