14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"naked" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

naked przymiotnik

naked + rzeczownik
Kolokacji: 109
naked eye • naked body • naked woman • naked man • naked girl • Naked Truth • naked skin • naked breast • naked foot • naked flesh • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
(4) Truth, picture, lie
Kolokacji: 3
(5) skin, bone, skull, scalp
Kolokacji: 4
(7) child, baby, infant
Kolokacji: 3
(8) aggression, savage
Kolokacji: 2
(9) bulb, tree, stem
Kolokacji: 3
(10) Lunch, thigh, hip
Kolokacji: 3
(11) sword, blade, steel
Kolokacji: 3
(12) Gun, Choke, bike
Kolokacji: 3
(13) rock, corpse, DNA
Kolokacji: 3
1. naked rock = nagi kamień naked rock
2. naked corpse = nagie zwłoki naked corpse
3. naked DNA = nagie DNA naked DNA
(14) arm, leg, flame, limb, branch
Kolokacji: 5
(15) prisoner, detainee, plea
Kolokacji: 3
(16) hand, Chef, fist
Kolokacji: 3
(17) ambition, greed, longing
Kolokacji: 3
(19) fear, emotion, hatred
Kolokacji: 3
(20) emperor, Maja
Kolokacji: 2
(21) Angel, goddess, cherub
Kolokacji: 3
(22) grab, Ride
Kolokacji: 2
(23) glory, beauty, splendor
Kolokacji: 3
(24) bootleg, Spur
Kolokacji: 2
(25) Runner, Mile
Kolokacji: 2
czasownik + naked
Kolokacji: 23
feel naked • stand naked • strip naked • go naked • lay naked • ...
przysłówek + naked
Kolokacji: 14
completely naked • entirely naked • totally naked • practically naked • naked together • ...
naked + przyimek
Kolokacji: 19
naked on • naked in • naked to • naked with • naked from • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.