ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"measure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

measure rzeczownik

rzeczownik + measure
Kolokacji: 98
security measure • safety measure • austerity measure • ballot measure • performance measure • emergency measure • tape measure • ...
measure + czasownik
Kolokacji: 135
measure includes • measure passes • measure requires • measure fails • measure makes • measure goes • measure allows • ...
czasownik + measure
Kolokacji: 91
adopt measures • include measures • implement measures • take measures • propose measures • introduce measures • ...
przymiotnik + measure
Kolokacji: 332
large measure • preventive measure • equal measure • similar measure • drastic measure • temporary measure • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 84
1. good measure = dobry wskaźnik good measure
2. large measure = duży środek large measure
5. equal measure = jednakowy wskaźnik equal measure
8. precautionary measure = środek zapobiegawczy, środek ostrożności precautionary measure
9. cost-cutting measure = środek w celu redukcji kosztów cost-cutting measure
10. full measure = pełny wskaźnik full measure
13. tough measure = twardy środek tough measure
14. broad measure = szeroki środek broad measure
15. protective measure = środek ochrony, środek zabezpieczający protective measure
17. necessary measure = niezbędny środek necessary measure
18. defensive measure = obronna miara defensive measure
20. punitive measure = środki karne, środki represyjne punitive measure
22. small measure = miareczka small measure
23. strong measure = zdecydowany środek strong measure
24. economic measure = gospodarczy wskaźnik economic measure
25. important measure = ważny wskaźnik important measure
27. great measure = wielki środek great measure
29. harsh measure = surowy środek harsh measure
30. certain measure = pewny wskaźnik certain measure
31. effective measure = skuteczny środek effective measure
33. cost-saving measure = koszt-oprócz środka cost-saving measure
34. standard measure = typowy wskaźnik standard measure
35. disciplinary measure = środek dyscyplinarny disciplinary measure
36. strict measure = surowy środek strict measure
37. extra measure = dodatkowy wskaźnik extra measure
38. accurate measure = dokładny wskaźnik accurate measure
39. specific measure = szczególny środek specific measure
40. interim measure = rozwiązanie tymczasowe, środek doraźny interim measure
41. far measure = daleko środek far measure
42. true measure = prawdziwy środek true measure
43. repressive measure = środki represji repressive measure
44. key measure = środek o znaczeniu kluczowym key measure
45. simple measure = prosty wskaźnik simple measure
46. stringent measure = rygorystyczny środek stringent measure
49. only measure = jedyny wskaźnik only measure
52. best measure = najlepszy wskaźnik best measure
54. better measure = lepszy środek better measure
55. common measure = takt parzysty (np. na cztery, na dwa) common measure
56. possible measure = możliwy środek possible measure
57. traditional measure = tradycyjny środek traditional measure
58. legislative measure = środek legislacyjny legislative measure
59. practical measure = praktyczny środek practical measure
60. quantitative measure = miara ilościowa, miernik ilościowy quantitative measure
61. statistical measure = statystyczny środek statistical measure
62. radical measure = radykalny środek radical measure
63. legal measure = środek prawny legal measure
64. environmental measure = środowiskowa miara environmental measure
65. military measure = militarny środek military measure
66. unpopular measure = niepopularny środek unpopular measure
67. reliable measure = wiarygodny wskaźnik reliable measure
68. alternative measure = alternatywny środek alternative measure
69. protectionist measure = środek protekcjonisty protectionist measure
70. severe measure = poważny środek severe measure
71. reasonable measure = rozsądny środek reasonable measure
72. remedial measure = środek zaradczy, środek naprawczy remedial measure
73. administrative measure = środek administracyjny administrative measure
74. anti-Web piracy measure = anty-sieć środek piractwa anti-Web piracy measure
75. final measure = ostatni wskaźnik final measure
76. restrictive measure = restrykcyjny środek restrictive measure
77. retaliatory measure = odwetowy środek retaliatory measure
78. direct measure = bezpośredni wskaźnik direct measure
79. stern measure = surowy środek stern measure
80. voluntary measure = dobrowolny wskaźnik voluntary measure
81. single measure = jeden środek single measure
82. significant measure = znaczący wskaźnik significant measure
83. proper measure = właściwy środek proper measure
84. adequate measure = odpowiedni środek adequate measure
przyimek + measure
Kolokacji: 21
beyond measure • to measures • among measures • on measures • through measures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.