BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"similar measure" — Słownik kolokacji angielskich

similar measure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobny środek
  1. similar przymiotnik + measure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A similar measure is being considered on the federal level.

powered by  eTutor logo