"Broad measure" — Słownik kolokacji angielskich

Broad measure kolokacja
Popularniejsza odmiana: broad measure
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Szeroki środek
  1. broad przymiotnik + measure rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a broad measure of economic performance this analysis has some value.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo