"good measure" — Słownik kolokacji angielskich

good measure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobry wskaźnik
  1. good przymiotnik + measure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The last two would just be for good measure, in case one of them failed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo