"broad measure" — Słownik kolokacji angielskich

broad measure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki środek
  1. broad przymiotnik + measure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a broad measure of economic performance this analysis has some value.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo