ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
  • Health insurance has always been an important part of physical and financial security.
  • They have no health insurance and do not own a house.
  • We know they go to school more by having health insurance.
  • At least 11.6 million people 18 to 29 years old have no health insurance.
  • Some companies now provide no health insurance for their workers.
  • The issue is whether the nation can and should provide everyone with health insurance.
  • They will provide training, education, child care and health insurance.
  • "We have so many people not used to having health insurance."
  • At least she can look forward to having health insurance very soon.
  • Some three years later, 40 million Americans are without health insurance.
2. life insurance = ubezpieczenie na życie, polisa na życie life insurance
4. liability insurance = ubezpieczenie OC, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej liability insurance
5. auto insurance = ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie komunikacyjne auto insurance
6. car insurance = ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie komunikacyjne car insurance
7. travel insurance = ubezpieczenie podróży travel insurance
8. malpractice insurance = ubezpieczenie od skutków pomyłki lekarskiej malpractice insurance
10. automobile insurance = ubezpieczenie samochodu automobile insurance
12. mortgage insurance = ubezpieczenie hipoteczne, ubezpieczenie kredytu hipotecznego mortgage insurance
13. flood insurance = ubezpieczenie od powodzi flood insurance
15. fire insurance = ubezpieczenie od pożaru, tj. ochrona od ognia i innych zdarzeń losowych fire insurance
16. care insurance = ubezpieczenie obejmujące opiekę (np. zdrowotną) care insurance
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.