"instrument" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

instrument rzeczownik

rzeczownik + instrument
Kolokacji: 69
percussion instrument • Texas Instrument • string instrument • wind instrument • brass instrument • period instrument • ...
instrument + rzeczownik
Kolokacji: 36
instrument panel • instrument maker • instrument cluster • instrument reading • instrument manufacturer • ...
instrument + czasownik
Kolokacji: 59
instrument includes • instrument plays • instrument uses • instrument makes • instrument calls • ...
czasownik + instrument
Kolokacji: 83
play instruments • use instruments • make instruments • include instruments • build instruments • instrument designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
4. include instruments = obejmuj instrumenty include instruments
5. build instruments = instrumenty budowy ciała build instruments
7. carry instruments = wytrzymaj instrumenty carry instruments
8. instrument called = instrument zadzwonił instrument called
9. instrument known = instrument znany instrument known
11. feature instruments = instrumenty cechy feature instruments
12. play on instruments = gra na instrumentach play on instruments
13. produce instruments = wywołaj instrumenty produce instruments
15. bring instruments = przynieś instrumenty bring instruments
17. sell instruments = sprzedaj instrumenty sell instruments
18. buy instruments = kup instrumenty buy instruments
19. check one's instruments = sprawdzać czyjś instrumenty check one's instruments
przymiotnik + instrument
Kolokacji: 237
musical instrument • traditional instrument • stringed instrument • financial instrument • electronic instrument • scientific instrument • ...
przyimek + instrument
Kolokacji: 19
of instruments • with instruments • on instruments • by instruments • for instruments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.