"design instruments" — Słownik kolokacji angielskich

design instruments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): instrumenty projektowe
  1. design czasownik + instrument rzeczownik
    Luźna kolokacja

    During his career Rennie also designed various instruments used in shipbuilding.

powered by  eTutor logo