ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"instinct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

instinct rzeczownik

rzeczownik + instinct
Kolokacji: 20
survival instinct • killer instinct • gut instinct • animal instinct • herd instinct • ...
instinct + czasownik
Kolokacji: 32
instinct tells • instinct makes • instinct warns • instinct says • instinct leads • ...
czasownik + instinct
Kolokacji: 13
trust one's instincts • follow one's instincts • rely on one's instincts • get instincts • appeal to one's instincts • ...
przymiotnik + instinct
Kolokacji: 102
natural instinct • Basic Instinct • maternal instinct • good instinct • political instinct • human instinct • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
  • "Your natural instinct is to show everybody how good you are."
  • To do so was against all a man's natural instincts.
  • They have something going for them that you don't, which is natural instinct.
  • I think his natural instinct might be to hit Charles rather hard.
  • Was there something more behind her natural instinct to protect an old love?
  • Is it a natural instinct that we are born with?
  • It was against his natural instincts, but he stepped away.
  • All his natural instincts are telling him to run now, anyway.
  • His natural instinct was to call the police then sit tight.
  • Rather than risk the danger of another shot, you followed your natural instinct to run.
2. Basic Instinct = Podstawowy Instynkt Basic Instinct
4. good instinct = dobry instynkt good instinct
5. political instinct = instynkt polityczny political instinct
7. strong instinct = silny instynkt strong instinct
8. pure instinct = niczym niezmącony instynkt pure instinct
9. protective instinct = ochronny instynkt protective instinct
przyimek + instinct
Kolokacji: 12
by instinct • on instinct • of instinct • to one's instincts • with instincts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.