ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"instinct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

instinct rzeczownik

rzeczownik + instinct
Kolokacji: 20
survival instinct • killer instinct • gut instinct • animal instinct • herd instinct • ...
instinct + czasownik
Kolokacji: 32
instinct tells • instinct makes • instinct warns • instinct says • instinct leads • ...
czasownik + instinct
Kolokacji: 13
trust one's instincts • follow one's instincts • rely on one's instincts • get instincts • appeal to one's instincts • ...
przymiotnik + instinct
Kolokacji: 102
natural instinct • Basic Instinct • maternal instinct • good instinct • political instinct • human instinct • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
2. Basic Instinct = Podstawowy Instynkt Basic Instinct
  • And given the maternal instinct, it would probably be better.
  • And then what if I got all those maternal instincts everybody talks about?
  • Appeal to their maternal instincts and they'll give in every time.
  • Sue had strong maternal instincts, everything needed for the job.
  • The maternal instinct is way down on the list of plant characteristics.
  • However, she also has maternal instincts and shows compassion for others.
  • However, the child is not in the picture, suggesting a lack of maternal instinct.
  • He always brought out the maternal instincts in any female between eight and eighty.
  • "Our friends joke that somebody had to have the maternal instinct."
4. good instinct = dobry instynkt good instinct
5. political instinct = instynkt polityczny political instinct
7. strong instinct = silny instynkt strong instinct
8. pure instinct = niczym niezmącony instynkt pure instinct
9. protective instinct = ochronny instynkt protective instinct
przyimek + instinct
Kolokacji: 12
by instinct • on instinct • of instinct • to one's instincts • with instincts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.