ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"instinct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

instinct rzeczownik

rzeczownik + instinct
Kolokacji: 20
survival instinct • killer instinct • gut instinct • animal instinct • herd instinct • ...
instinct + czasownik
Kolokacji: 32
instinct tells • instinct makes • instinct warns • instinct says • instinct leads • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
2. instinct leads = instynkt prowadzi instinct leads
3. instinct drives = instynkt prowadzi instinct drives
4. instinct kicks = instynkt kopie instinct kicks
5. instinct takes = instynkt bierze instinct takes
6. instinct urges = pragnienia instynktu instinct urges
8. instinct draws = instynkt rysuje instinct draws
9. instinct plays = instynkt gra instinct plays
10. instinct goes = instynkt idzie instinct goes
11. instinct sends = instynkt wysyła instinct sends
12. instinct serves = serwy instynktu instinct serves
13. instinct impels = instynkt pcha instinct impels
14. instinct runs = instynkt biegnie instinct runs
15. instinct directs = instynkt kieruje instinct directs
(3) take, keep, save
Kolokacji: 3
(5) prevail, override
Kolokacji: 2
czasownik + instinct
Kolokacji: 13
trust one's instincts • follow one's instincts • rely on one's instincts • get instincts • appeal to one's instincts • ...
przymiotnik + instinct
Kolokacji: 102
natural instinct • Basic Instinct • maternal instinct • good instinct • political instinct • human instinct • ...
przyimek + instinct
Kolokacji: 12
by instinct • on instinct • of instinct • to one's instincts • with instincts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.