ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"instinct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

instinct rzeczownik

rzeczownik + instinct
Kolokacji: 20
survival instinct • killer instinct • gut instinct • animal instinct • herd instinct • ...
instinct + czasownik
Kolokacji: 32
instinct tells • instinct makes • instinct warns • instinct says • instinct leads • ...
czasownik + instinct
Kolokacji: 13
trust one's instincts • follow one's instincts • rely on one's instincts • get instincts • appeal to one's instincts • ...
przymiotnik + instinct
Kolokacji: 102
natural instinct • Basic Instinct • maternal instinct • good instinct • political instinct • human instinct • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(2) Basic, base, noble
Kolokacji: 3
(6) human, humanitarian
Kolokacji: 2
(7) strong, powerful
Kolokacji: 2
(8) pure, sheer, fine
Kolokacji: 3
(11) primitive, new
Kolokacji: 2
(13) deep, deepest, dark, sound
Kolokacji: 4
(14) better, best
Kolokacji: 2
(17) primal, great, fundamental
Kolokacji: 3
(19) creative, subtle, destructive
Kolokacji: 3
(20) musical, feminine, high
Kolokacji: 3
(21) uncanny, strange
Kolokacji: 2
(22) sure, Fatal, certain
Kolokacji: 3
(24) initial, primeval
Kolokacji: 2
(25) dramatic, comic, theatrical
Kolokacji: 3
1. entrepreneurial instinct = instynkt świadczący o przedsiębiorczości entrepreneurial instinct
2. conservative instinct = konserwatywny instynkt conservative instinct
3. democratic instinct = demokratyczny instynkt democratic instinct
4. cautious instinct = ostrożny instynkt cautious instinct
(29) artistic, mere
Kolokacji: 2
(30) liberal, charitable
Kolokacji: 2
przyimek + instinct
Kolokacji: 12
by instinct • on instinct • of instinct • to one's instincts • with instincts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.