ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"instinct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

instinct rzeczownik

rzeczownik + instinct
Kolokacji: 20
survival instinct • killer instinct • gut instinct • animal instinct • herd instinct • ...
instinct + czasownik
Kolokacji: 32
instinct tells • instinct makes • instinct warns • instinct says • instinct leads • ...
czasownik + instinct
Kolokacji: 13
trust one's instincts • follow one's instincts • rely on one's instincts • get instincts • appeal to one's instincts • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) trust, rely
Kolokacji: 2
1. follow one's instincts = kieruj się instynktem follow one's instincts
2. get instincts = dostać instynkty get instincts
3. go with one's instincts = iść czyjś instynkty go with one's instincts
4. go against one's instincts = być sprzecznym czyjś instynkty go against one's instincts
5. instinct honed = instynkt udoskonalił instinct honed
6. obey an instinct = kieruj się instynktem obey an instinct
7. instinct born = instynkt urodzony instinct born
(3) appeal, use, show, possess
Kolokacji: 4
przymiotnik + instinct
Kolokacji: 102
natural instinct • Basic Instinct • maternal instinct • good instinct • political instinct • human instinct • ...
przyimek + instinct
Kolokacji: 12
by instinct • on instinct • of instinct • to one's instincts • with instincts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.