BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"impress" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

impress czasownik

impress + rzeczownik
Kolokacji: 20
impress people • impress one's friends • impress coaches • impress visitors • impress others • ...
czasownik + impress
Kolokacji: 4
try to impress • fail to impress • want to impress • continue to impress
impress + przyimek
Kolokacji: 15
impressed with • impress upon • impressed by • impress on • impress at • ...
impress + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
particularly impressed • greatly impressed • deeply impressed • immediately impressed • especially impressed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.