BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"impressed by" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "impressed by" po angielsku

"impressed by" — Słownik kolokacji angielskich

impressed by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrobiony wrażenie przez
  1. impress czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Have never been anything less than impressed by her acting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo