BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"impressed with something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "impressed with something" po angielsku

impressed by something
impressed with something

  1. pod wrażeniem czegoś
    I was really impressed by your performance. (Byłem naprawdę pod wrażeniem twojego występu.)

powered by  eTutor logo