BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"impressed with" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "impressed with" po angielsku

"impressed with" — Słownik kolokacji angielskich

impressed with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrobiony wrażenie
  1. impress czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She could tell when a man was impressed with her looks, and he wasn't.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo