BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"impress people" — Słownik kolokacji angielskich

impress people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzie odcisku
  1. impress czasownik + people rzeczownik
    Silna kolokacja

    Was it merely a case of trying to impress people?

powered by  eTutor logo