BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"impress" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

impress czasownik

impress + rzeczownik
Kolokacji: 20
impress people • impress one's friends • impress coaches • impress visitors • impress others • ...
czasownik + impress
Kolokacji: 4
try to impress • fail to impress • want to impress • continue to impress
impress + przyimek
Kolokacji: 15
impressed with • impress upon • impressed by • impress on • impress at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. impressed with = zrobiony wrażenie impressed with
3. impressed by = zrobiony wrażenie przez impressed by
5. impress at = robić wrażenie przy impress at
6. impress in = zrób wycisk impress in
7. impress during = robić wrażenie podczas impress during
8. impressed to = zrobiony wrażenie aby impressed to
9. impressed into = zrobiony wrażenie do impressed into
10. impress for = robić wrażenie dla impress for
11. impressed from = zrobiony wrażenie z impressed from
impress + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
particularly impressed • greatly impressed • deeply impressed • immediately impressed • especially impressed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.