KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(9) success, hit, strike
Kolokacji: 3
(13) concern, worry, fear
Kolokacji: 3
(20) access, right, claim, call
Kolokacji: 4
(23) change, cash
Kolokacji: 2
(26) successor, replacement, heir
Kolokacji: 3
(28) crisis, emergency, occasion
Kolokacji: 3
(33) question, inquiry
Kolokacji: 2
(34) prospect, foreground
Kolokacji: 2
(36) gratification, satisfaction
Kolokacji: 2
(37) year, entourage, meeting
Kolokacji: 3
(39) survivor, survival
Kolokacji: 2
(48) criticism, fire
Kolokacji: 2
(54) sign, staff, outcry, alarm
Kolokacji: 4
(57) importance, value, urgency
Kolokacji: 3
(62) focus, left
Kolokacji: 2
(63) ceasefire
Kolokacji: 1
(66) independence, emancipation
Kolokacji: 2
(67) pain, symptom, invasion
Kolokacji: 3
1. immediate impulse = natychmiastowy impuls immediate impulse
2. immediate impetus = natychmiastowy impet immediate impetus
3. immediate launch = natychmiastowe wystrzelenie immediate launch
4. immediate motive = natychmiastowy motyw immediate motive
  • In each case the police of Santa Carla could find clues, no witnesses, no clear or immediate motive, no marks or struggle, and no hint to the identities of the killers.
  • Cecil's immediate motive in proposing the peace Ballot was to outflank Lord Rothermere's claims of growing public support for his isolationist and anti-League position.
  • But they cast his immediate motive as a desire to resolve an embarrassing dispute over summer school.
  • Her seduction and rape by Gianettino Doria provide the immediate motive for the conspiracy.
  • The forced installation of the Qizilbash was the immediate motive for the uprising.
  • Drawing on 328 witness statements, federal investigators determined that the immediate motive behind the killings was vengeance.
  • Not the underlying psychological or social causes, but the immediate motive.
  • What immediate motive could a woman have for a series of homicides like this?
  • But the immediate motive?
  • The immediate motive of her testimony was a conversation that she had accidentally overheard on a railway journey.
5. immediate provocation = najpilniejsza prowokacja immediate provocation
(71) attraction, bond, moment
Kolokacji: 3
(77) retaliation, reprisal
Kolokacji: 2
(79) opportunity, hearing
Kolokacji: 2
(80) obstacle, hurdle
Kolokacji: 2
(82) uproar, splash, violence
Kolokacji: 3
(83) disaster, hardship
Kolokacji: 2
(84) cancellation, revocation
Kolokacji: 2
(85) disqualification, eligibility
Kolokacji: 2
(87) descent, extraction
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.