"immediate impulse" — Słownik kolokacji angielskich

immediate impulse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy impuls
  1. immediate przymiotnik + impulse rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Her immediate impulse was to go back inside and hug one of her children.

powered by  eTutor logo