"immediate provocation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najpilniejsza prowokacja
  1. immediate przymiotnik + provocation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Reportedly, the immediate provocation was that his family's electricity had been left cut off by Sonelgaz even after he scraped together the money to pay the bill.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo