KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(9) success, hit, strike
Kolokacji: 3
(13) concern, worry, fear
Kolokacji: 3
(20) access, right, claim, call
Kolokacji: 4
(23) change, cash
Kolokacji: 2
(26) successor, replacement, heir
Kolokacji: 3
(28) crisis, emergency, occasion
Kolokacji: 3
(33) question, inquiry
Kolokacji: 2
(34) prospect, foreground
Kolokacji: 2
(36) gratification, satisfaction
Kolokacji: 2
(37) year, entourage, meeting
Kolokacji: 3
(39) survivor, survival
Kolokacji: 2
(48) criticism, fire
Kolokacji: 2
(54) sign, staff, outcry, alarm
Kolokacji: 4
(57) importance, value, urgency
Kolokacji: 3
(62) focus, left
Kolokacji: 2
(63) ceasefire
Kolokacji: 1
(66) independence, emancipation
Kolokacji: 2
(67) pain, symptom, invasion
Kolokacji: 3
1. immediate impulse = natychmiastowy impuls immediate impulse
  • Her immediate impulse was to go back inside and hug one of her children.
  • As with any catastrophe, the immediate impulse is to take every possible step to prevent a recurrence.
  • His immediate impulse was to head back to their room to watch over her.
  • His immediate impulse was to say no. "I wish you'd come to me sooner," he said.
  • She forced back her immediate impulse to ask if he were all right, knowing it would only aggravate him.
  • Of course my immediate impulse was to smash the door open and snatch those things back.
  • Will you believe me when I say that my immediate impulse was to turn back to the station and 'do something about it'?
  • His immediate impulse was to board the next train for Alexandria.
  • Michael's immediate impulse was to attack; the army had taught him that.
  • This had several distinct phases, beginning with an immediate impulse to put everything back as it was.
2. immediate impetus = natychmiastowy impet immediate impetus
3. immediate launch = natychmiastowe wystrzelenie immediate launch
4. immediate motive = natychmiastowy motyw immediate motive
5. immediate provocation = najpilniejsza prowokacja immediate provocation
(71) attraction, bond, moment
Kolokacji: 3
(77) retaliation, reprisal
Kolokacji: 2
(79) opportunity, hearing
Kolokacji: 2
(80) obstacle, hurdle
Kolokacji: 2
(82) uproar, splash, violence
Kolokacji: 3
(83) disaster, hardship
Kolokacji: 2
(84) cancellation, revocation
Kolokacji: 2
(85) disqualification, eligibility
Kolokacji: 2
(87) descent, extraction
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.