KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(9) success, hit, strike
Kolokacji: 3
(13) concern, worry, fear
Kolokacji: 3
(20) access, right, claim, call
Kolokacji: 4
(23) change, cash
Kolokacji: 2
(26) successor, replacement, heir
Kolokacji: 3
(28) crisis, emergency, occasion
Kolokacji: 3
(33) question, inquiry
Kolokacji: 2
(34) prospect, foreground
Kolokacji: 2
(36) gratification, satisfaction
Kolokacji: 2
(37) year, entourage, meeting
Kolokacji: 3
(39) survivor, survival
Kolokacji: 2
(48) criticism, fire
Kolokacji: 2
(54) sign, staff, outcry, alarm
Kolokacji: 4
(57) importance, value, urgency
Kolokacji: 3
(62) focus, left
Kolokacji: 2
(63) ceasefire
Kolokacji: 1
(66) independence, emancipation
Kolokacji: 2
(67) pain, symptom, invasion
Kolokacji: 3
1. immediate impulse = natychmiastowy impuls immediate impulse
2. immediate impetus = natychmiastowy impet immediate impetus
  • But the lessons of AIDS provide the immediate impetus for the growing activism around breast cancer.
  • The immediate impetus for last week's price jump, the analysts said, was reports of a speculator buying large amounts of future contracts for January.
  • The immediate impetus for compulsory voting at the federal level was the low voter turnout (59.38 percent) at the 1922 federal election.
  • Second, it removed the immediate impetus for the Bells to invest in television.
  • The immediate impetus was, 'Don't do today what you could put off indefinitely.'
  • Government needs to provide an immediate impetus to get the economy moving.
  • Muslim historians say that the immediate impetus for a military march north was the mistreatment of emissaries.
  • Terrorism is the immediate impetus, but purveyors of preparedness are selling it as chicken soup.
  • This was the immediate impetus that led to the creation of the Toleration Party.
  • Clearly, the immediate impetus is budgetary.
3. immediate launch = natychmiastowe wystrzelenie immediate launch
4. immediate motive = natychmiastowy motyw immediate motive
5. immediate provocation = najpilniejsza prowokacja immediate provocation
(71) attraction, bond, moment
Kolokacji: 3
(77) retaliation, reprisal
Kolokacji: 2
(79) opportunity, hearing
Kolokacji: 2
(80) obstacle, hurdle
Kolokacji: 2
(82) uproar, splash, violence
Kolokacji: 3
(83) disaster, hardship
Kolokacji: 2
(84) cancellation, revocation
Kolokacji: 2
(85) disqualification, eligibility
Kolokacji: 2
(87) descent, extraction
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.