"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(9) success, hit, strike
Kolokacji: 3
(13) concern, worry, fear
Kolokacji: 3
(20) access, right, claim, call
Kolokacji: 4
(23) change, cash
Kolokacji: 2
(26) successor, replacement, heir
Kolokacji: 3
(28) crisis, emergency, occasion
Kolokacji: 3
(33) question, inquiry
Kolokacji: 2
(34) prospect, foreground
Kolokacji: 2
(36) gratification, satisfaction
Kolokacji: 2
(37) year, entourage, meeting
Kolokacji: 3
(39) survivor, survival
Kolokacji: 2
(48) criticism, fire
Kolokacji: 2
1. immediate contact = bezpośredni kontakt immediate contact
  • His snout usually is in immediate contact with her vent.
  • He saw great value in the immediate contact with nature.
  • His flat is close by with immediate contact to the house.
  • I had a lot more immediate contact with Dan because he ran the offense.
  • "The plan was that they would make an immediate contact with the donor," he said.
  • Thus, blacks often had more immediate contact with Jews than other whites.
  • But unlike them, they do not dance independently of each other and instead make immediate contact.
  • If what has colour is placed in immediate contact with the eye, it cannot be seen.
  • A mobile phone is also provided to allow immediate contact with the local Idyll staff.
  • Some, like Stel, want to go to the dome and make immediate contact with the people inside.
2. immediate connection = natychmiastowy związek immediate connection
3. immediate communication = natychmiastowa komunikacja immediate communication
4. immediate contribution = natychmiastowy udział immediate contribution
5. immediate best-seller = natychmiastowy bestseler immediate best-seller
6. immediate test = natychmiastowy test immediate test
7. immediate link = natychmiastowe połączenie immediate link
(54) sign, staff, outcry, alarm
Kolokacji: 4
(57) importance, value, urgency
Kolokacji: 3
(62) focus, left
Kolokacji: 2
(63) ceasefire
Kolokacji: 1
(66) independence, emancipation
Kolokacji: 2
(67) pain, symptom, invasion
Kolokacji: 3
(71) attraction, bond, moment
Kolokacji: 3
(77) retaliation, reprisal
Kolokacji: 2
(79) opportunity, hearing
Kolokacji: 2
(80) obstacle, hurdle
Kolokacji: 2
(82) uproar, splash, violence
Kolokacji: 3
(83) disaster, hardship
Kolokacji: 2
(84) cancellation, revocation
Kolokacji: 2
(85) disqualification, eligibility
Kolokacji: 2
(87) descent, extraction
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.