"immediate contact" — Słownik kolokacji angielskich

immediate contact kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośredni kontakt
  1. immediate przymiotnik + contact rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His snout usually is in immediate contact with her vent.

powered by  eTutor logo