"immediate test" — Słownik kolokacji angielskich

immediate test kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy test
  1. immediate przymiotnik + test rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tell them I want an immediate test made.

powered by  eTutor logo